> ~ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Dàn đề 8 số : 500.000 VNĐ
✔ Dàn đề 8 số là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Dàn đề 8 số về :

+ Ngày 24.07.2017 Dàn đề 8 số ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 22.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt


+ Ngày 21.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 18.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 17.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 88 33 : win 88

+ Ngày 16.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 39 93 58 85 : win 39

+ Ngày 15.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 13.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 12.07.2017 Dàn đề 8 số 55 59 95 01 10 00 64 46 : Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Dàn đề 8 số 55 59 95 01 10 00 64 46 : win 10

+ Ngày 10.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt


+ Ngày 09.07.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 08.07.2017 Dàn đề 8 số 71 17 72 27 12 21 48 84 : Trượt

+ Ngày 07.07.2017 Dàn đề 8 số 71 17 72 27 12 21 48 84 : Trượt

+ Ngày 06.07.2017 Dàn đề 8 số 88 64 46 24 42 97 87 78 : Trượt

+ Ngày 05.07.2017 Dàn đề 8 số 71 17 72 27 16 61 12 21 : win 16

+ Ngày 04.07.2017 Dàn đề 8 số 71 17 72 27 48 84 12 21 : win 48

+ Ngày 03.07.2017 Dàn đề 8 số 15 51 16 61 17 71 86 68 : win 86

+ Ngày 02.07.2017 Dàn đề 8 số 15 51 16 61 17 71 12 21 : Trượt

+ Ngày 01.07.2017 Dàn đề 8 số 15 51 16 61 17 71 12 21 : win 21


+ Ngày 30.06.2017 Dàn đề 8 số 57 75 59 95 58 85 65 10 : Trượt

+ Ngày 29.06.2017 Dàn đề 8 số 15 51 16 61 17 71 12 21 : win 12

+ Ngày 28.06.2017 Dàn đề 8 số 88 64 46 24 42 97 22 77 : Trượt

+ Ngày 27.06.2017 Dàn đề 8 số 88 64 46 24 42 97 22 77 : Trượt

+ Ngày 26.06.2017 Dàn đề 8 số 88 64 46 24 42 97 27 72 : win 27

+ Ngày 25.06.2017 Dàn đề 8 số 88 69 96 64 46 24 42 97 : win 96

+ Ngày 24.06.2017 Dàn đề 8 số 36 63 15 51 16 61 23 32 : win 61

+ Ngày 23.06.2017 Dàn đề 8 số 36 63 15 51 16 61 23 32 : win 23

+ Ngày 22.06.2017 Dàn đề 8 số 74 47 78 87 49 94 52 60 : win 78

+ Ngày 21.06.2017 Dàn đề 8 số 74 47 72 27 49 94 52 60 : win 72

+ Ngày 20.06.2017 Dàn đề 8 số 74 47 49 94 97 79 52 60 : win 97

+ Ngày 19.06.2017 Dàn đề 8 số 06 60 08 80 95 00 79 97 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017 Dàn đề 8 số 74 47 49 94 76 67 52 60 : win 76

+ Ngày 17.06.2017 Dàn đề 8 số 74 47 49 94 44 99 52 60 : win 44

+ Ngày 16.06.2017 Dàn đề 8 số 55 57 59 75 95 00 64 46 : Trượt

+ Ngày 15.06.2017 Dàn đề 8 số 36 63 15 51 16 61 17 71 : win 71

+ Ngày 14.06.2017 Dàn đề 8 số 06 60 09 90 95 00 17 71 : win 09

+ Ngày 13.06.2017 Dàn đề 8 số 06 60 08 80 95 00 16 61 : win 61

+ Ngày 12.06.2017 Dàn đề 8 số 55 57 59 75 95 00 64 46 : win 55

0 nhận xét: