> ~ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Dàn đề 16 số : 300.000 VNĐ
✔ Dàn đề 16 số là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Dàn đề 16 số về :


+ Ngày 24.07.2017 Dàn đề 16 số ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 22.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 21.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 18.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 17.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 88 80 04 33 76 67 :  win 88

+ Ngày 16.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 39 93 76 67 :  win 39

+ Ngày 15.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt 

+ Ngày 14.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt 

+ Ngày 13.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt 

+ Ngày 12.07.2017 Dàn đề 16 số 55 57 59 75 95 00 64 46 01 10 90 09  06 60 36 63 : Trượt 

+ Ngày 11.07.2017 Dàn đề 16 số 55 57 59 75 95 00 64 46 01 10 90 09  06 60 36 63 : win 10

+ Ngày 10.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt 


+ Ngày 09.07.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 08.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 86 68 :  win 86


+ Ngày 07.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 86 68 :  win 94

+ Ngày 06.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 27 72 37 73 48 84 49 94 :  Trượt

+ Ngày 05.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 86 68 :  win 16

+ Ngày 04.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 86 68 :  win 48

+ Ngày 03.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 86 68 :  win 86

+ Ngày 02.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 21 12 :  Trượt

+ Ngày 01.07.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 21 12 :  win 21

+ Ngày 30.06.2017 Dàn đề 16 số 57 58 59 35 45 00 65 75 85 95 80 04 01 10 76 67 :  Trượt

+ Ngày 29.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 21 12 :  win 12


+ Ngày 28.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 22 77 37 73 48 84 69 96 :  Trượt

+ Ngày 27.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 22 77 37 73 48 84 69 96 :  Trượt

+ Ngày 26.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 27 72 37 73 48 84 49 94 :  win 27

+ Ngày 25.06.2017 Dàn đề 16 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 :  win 96

+ Ngày 24.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 27 72 37 73 48 84 49 94 :  win 61

+ Ngày 23.06.2017 Dàn đề 16 số 36 63 15 51 16 61 23 32 27 72 37 73 48 84 49 94 :  win 23

+ Ngày 22.06.2017 Dàn đề 16 số 74 47 78 87 49 94 36 63 25 52 09 90 04 40 06 60 : win 78

+ Ngày 21.06.2017 Dàn đề 16 số 74 47 72 27 49 94 36 63 25 52 09 90 04 40 06 60 : win 72

+ Ngày 20.06.2017 Dàn đề 16 số 74 47 49 94 97 79 36 63 25 52 09 90 04 40 06 60 : win 97

+ Ngày 19.06.2017 Dàn đề 16 số 00 57 59 75 95 02 64 46 90 09 61 16 06 60 97 79 : Trượt


+ Ngày 18.06.2017 Dàn đề 16 số 74 47 49 94 76 67 36 63 25 52 09 90 04 40 06 60 : win 76

+ Ngày 17.06.2017 Dàn đề 16 số 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 09 90 04 40 06 60 : win 44

+ Ngày 16.06.2017 Dàn đề 16 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 08 80 06 60 36 63 : win 80

+ Ngày 15.06.2017 Dàn đề 16 số 36 6315 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 :  win 71

+ Ngày 14.06.2017 Dàn đề 16 số 00 57 59 75 95 02 64 46 90 09 17 71 06 60 36 63 : win 09

+ Ngày 13.06.2017 Dàn đề 16 số 00 57 59 75 95 02 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 : win 61

+ Ngày 12.06.2017 Dàn đề 16 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 : win 55

0 nhận xét: