> ~ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Bạch thủ lô : 500.000 VNĐ
✔ Bạch thủ lô là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Thông kê Bạch thủ lô về :

+ Ngày 24.07.2017 Bạch thủ lô ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Bạch thủ lô 68 win

+ Ngày 22.07.2017 Bạch thủ lô 86 win

+ Ngày 21.07.2017 Bạch thủ lô 86 Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Bạch thủ lô 86 Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Bạch thủ lô 14 win

+ Ngày 18.07.2017 Bạch thủ lô 31 win

+ Ngày 17.07.2017 Bạch thủ lô 51 win

+ Ngày 16.07.2017 Bạch thủ lô 41 win

+ Ngày 15.07.2017 Bạch thủ lô 91 Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Bạch thủ lô 97 win

+ Ngày 13.07.2017 Bạch thủ lô 79 win

+ Ngày 12.07.2017 Bạch thủ lô 79 : Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Bạch thủ lô 79 : Trượt

+ Ngày 10.07.2017 Bạch thủ lô 97 : win

+ Ngày 09.07.2017 Bạch thủ lô 77 : win

+ Ngày 08.07.2017 Bạch thủ lô 70 : win

+ Ngày 07.07.2017 Bạch thủ lô 73 : win

+ Ngày 06.07.2017 Bạch thủ lô 88 : win

+ Ngày 05.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 04.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 03.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 02.07.2017 Bạch thủ lô 85 : win

+ Ngày 01.07.2017 Bạch thủ lô 87 : win

+ Ngày 30.06.2017 Bạch thủ lô 93 : win

+ Ngày 29.06.2017 Bạch thủ lô 93 : win

+ Ngày 28.06.2017 Bạch thủ lô 39 : win

+ Ngày 27.06.2017 Bạch thủ lô 39 : Trượt

+ Ngày 26.06.2017 Bạch thủ lô 80 : Trượt

+ Ngày 25.06.2017 Bạch thủ lô 50 : Trượt

+ Ngày 24.06.2017 Bạch thủ lô 23 : win

+ Ngày 23.06.2017 Bạch thủ lô 23 : win

+ Ngày 22.06.2017 Bạch thủ lô 50 : win

+ Ngày 21.06.2017 Bạch thủ lô 60 : Trượt

+ Ngày 20.06.2017 Bạch thủ lô 99 : win

+ Ngày 19.06.2017 Bạch thủ lô 90 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017 Bạch thủ lô 09 : Trượt

+ Ngày 17.06.2017 Bạch thủ lô 22 : win

+ Ngày 16.06.2017 Bạch thủ lô 03 : Trượt

+ Ngày 15.06.2017 Bạch thủ lô 15 : win

+ Ngày 14.06.2017 Bạch thủ lô 15 : win

+ Ngày 13.06.2017 Bạch thủ lô 98 : win

+ Ngày 12.06.2017 Bạch thủ lô 96 : win

0 nhận xét: