> ~ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Bạch thủ đề : 1.000.000 VNĐ
✔ Bạch thủ đề số là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Bạch thủ đề về :

+ Ngày 24.07.2017 Bạch thủ đề ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Bạch thủ đề 85 : Trượt

+ Ngày 22.07.2017 Bạch thủ đề 85 : Trượt

+ Ngày 21.07.2017 Bạch thủ đề 65 : Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Bạch thủ đề 85 : Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Bạch thủ đề 85 : Trượt

+ Ngày 18.07.2017 Bạch thủ đề 85 : Trượt

+ Ngày 17.07.2017 Bạch thủ đề 88 : Win

+ Ngày 16.07.2017 Bạch thủ đề 39 : Win

+ Ngày 15.07.2017 Bạch thủ đề 10 Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Bạch thủ đề 65 Trượt

+ Ngày 13.07.2017 Bạch thủ đề 10 Trượt

+ Ngày 12.07.2017 Bạch thủ đề 01 Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Bạch thủ đề 10 : Win

+ Ngày 10.07.2017 Bạch thủ đề 75 : Trượt

+ Ngày 09.07.2017 Bạch thủ đề 10 : Trượt

+ Ngày 08.07.2017 Bạch thủ đề 48 : Trượt

+ Ngày 07.07.2017 Bạch thủ đề 48 : Trượt

+ Ngày 06.07.2017 Bạch thủ đề 87 : Trượt

+ Ngày 05.07.2017 Bạch thủ đề 71 : Trượt

+ Ngày 04.07.2017 Bạch thủ đề 84 : Trượt

+ Ngày 03.07.2017 Bạch thủ đề 68 : Trượt

+ Ngày 02.07.2017 Bạch thủ đề 12 : Win

+ Ngày 01.07.2017 Bạch thủ đề 21 : Win

+ Ngày 30.06.2017 Bạch thủ đề 10 : Trượt

+ Ngày 29.06.2017 Bạch thủ đề 12 : Win

+ Ngày 28.06.2017 Bạch thủ đề 77 : Trượt

+ Ngày 27.06.2017 Bạch thủ đề 22 : Trượt


+ Ngày 26.06.2017 Bạch thủ đề 97 : Trượt

+ Ngày 25.06.2017 Bạch thủ đề 24 : Trượt

+ Ngày 24.06.2017 Bạch thủ đề 61 : Win

+ Ngày 23.06.2017 Bạch thủ đề 63 : Trượt

+ Ngày 22.06.2017 Bạch thủ đề 78 : Win

+ Ngày 21.06.2017 Bạch thủ đề 72 : Win

+ Ngày 20.06.2017 Bạch thủ đề 97 : Win

+ Ngày 19.06.2017 Bạch thủ đề 79 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017 Bạch thủ đề 67 : Trượt

+ Ngày 17.06.2017 Bạch thủ đề 94 : Trượt

+ Ngày 16.06.2017 Bạch thủ đề 64 : Trượt

+ Ngày 15.06.2017 Bạch thủ đề 15 : Trượt


+ Ngày 14.06.2017 Bạch thủ đề 09 : Win

+ Ngày 13.06.2017 Bạch thủ đề 16 : Trượt

+ Ngày 12.06.2017 Bạch thủ đề 55 : Win

0 nhận xét: