> ~ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

1 Chạm đề200.000 VNĐ
✔ 1 Chạm đề là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê 1 Chạm về :

+ Ngày 24.07.2017  Chạm ... : ??

+ Ngày 23.07.2017  Chạm 8 : Trượt

+ Ngày 22.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 21.07.2017  Chạm 6 : win

+ Ngày 20.07.2017  Chạm 8 : Trượt

+ Ngày 19.07.2017  Chạm 8 : Trượt

+ Ngày 18.07.2017  Chạm 8 : Trượt


+ Ngày 17.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 16.07.2017  Chạm 3 : win

+ Ngày 15.07.2017  Chạm 1 : win

+ Ngày 14.07.2017  Chạm 6 : win

+ Ngày 13.07.2017  Chạm 0 : Trượt

+ Ngày 12.07.2017  Chạm 0 : Trượt

+ Ngày 11.07.2017  Chạm 0 : win

+ Ngày 10.07.2017  Chạm 7 : win

+ Ngày 09.07.2017  Chạm 1 : Trượt

+ Ngày 08.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 07.07.2017  Chạm 4 : win


+ Ngày 06.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 05.07.2017  Chạm 1 : win

+ Ngày 04.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 03.07.2017  Chạm 8 : win

+ Ngày 02.07.2017  Chạm 1 : Trượt

+ Ngày 01.07.2017  Chạm 1 : win


+ Ngày 30.06.2017  Chạm 0 : win

+ Ngày 29.06.2017  Chạm : win

+ Ngày 28.06.2017  Chạm 7 : Trượt

+ Ngày 27.06.2017  Chạm 2 : Trượt

+ Ngày 26.06.2017  Chạm : win

+ Ngày 25.06.2017  Chạm 4 : Trượt

+ Ngày 24.06.2017  Chạm : win

+ Ngày 23.06.2017  Chạm 3 : win

+ Ngày 22.06.2017  Chạm : win

+ Ngày 21.06.2017  Chạm 7 : win

+ Ngày 20.06.2017  Chạm 7 : win

+ Ngày 19.06.2017  Chạm 7 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017  Chạm 6 :  win

+ Ngày 17.06.2017  Chạm :  win

+ Ngày 16.06.2017  Chạm 4 : Trượt

+ Ngày 15.06.2017  Chạm : Trượt

+ Ngày 14.06.2017  Chạm : win

+ Ngày 13.06.2017  Chạm 1 : win

+ Ngày 12.06.2017  Chạm : win

0 nhận xét: