> HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỐ SỐ MIỀN BẮC !

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Bạch thủ lô : 500.000 VNĐ
✔ Bạch thủ lô là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Thông kê Bạch thủ lô về :

+ Ngày 24.07.2017 Bạch thủ lô ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Bạch thủ lô 68 win

+ Ngày 22.07.2017 Bạch thủ lô 86 win

+ Ngày 21.07.2017 Bạch thủ lô 86 Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Bạch thủ lô 86 Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Bạch thủ lô 14 win

+ Ngày 18.07.2017 Bạch thủ lô 31 win

+ Ngày 17.07.2017 Bạch thủ lô 51 win

+ Ngày 16.07.2017 Bạch thủ lô 41 win

+ Ngày 15.07.2017 Bạch thủ lô 91 Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Bạch thủ lô 97 win

+ Ngày 13.07.2017 Bạch thủ lô 79 win

+ Ngày 12.07.2017 Bạch thủ lô 79 : Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Bạch thủ lô 79 : Trượt

+ Ngày 10.07.2017 Bạch thủ lô 97 : win

+ Ngày 09.07.2017 Bạch thủ lô 77 : win

+ Ngày 08.07.2017 Bạch thủ lô 70 : win

+ Ngày 07.07.2017 Bạch thủ lô 73 : win

+ Ngày 06.07.2017 Bạch thủ lô 88 : win

+ Ngày 05.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 04.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 03.07.2017 Bạch thủ lô 47 : Trượt

+ Ngày 02.07.2017 Bạch thủ lô 85 : win

+ Ngày 01.07.2017 Bạch thủ lô 87 : win

+ Ngày 30.06.2017 Bạch thủ lô 93 : win

+ Ngày 29.06.2017 Bạch thủ lô 93 : win

+ Ngày 28.06.2017 Bạch thủ lô 39 : win

+ Ngày 27.06.2017 Bạch thủ lô 39 : Trượt

+ Ngày 26.06.2017 Bạch thủ lô 80 : Trượt

+ Ngày 25.06.2017 Bạch thủ lô 50 : Trượt

+ Ngày 24.06.2017 Bạch thủ lô 23 : win

+ Ngày 23.06.2017 Bạch thủ lô 23 : win

+ Ngày 22.06.2017 Bạch thủ lô 50 : win

+ Ngày 21.06.2017 Bạch thủ lô 60 : Trượt

+ Ngày 20.06.2017 Bạch thủ lô 99 : win

+ Ngày 19.06.2017 Bạch thủ lô 90 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017 Bạch thủ lô 09 : Trượt

+ Ngày 17.06.2017 Bạch thủ lô 22 : win

+ Ngày 16.06.2017 Bạch thủ lô 03 : Trượt

+ Ngày 15.06.2017 Bạch thủ lô 15 : win

+ Ngày 14.06.2017 Bạch thủ lô 15 : win

+ Ngày 13.06.2017 Bạch thủ lô 98 : win

+ Ngày 12.06.2017 Bạch thủ lô 96 : win
Song Lô : 300.000 VNĐ
✔ Song lô là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Song lô về :

+ Ngày 24.07.2017 Song lô ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Song lô 68 86 : win 68

+ Ngày 22.07.2017 Song lô 68 86 : win 86

+ Ngày 21.07.2017 Song lô 68 86 : Trượt

+ Ngày 20.07.2017 Song lô 68 86 : Trượt

+ Ngày 19.07.2017 Song lô 14 41 : win 14

+ Ngày 18.07.2017 Song lô 31 13 : win 31

+ Ngày 17.07.2017 Song lô 15 51 : win 51

+ Ngày 16.07.2017 Song lô 14 41 : win 41

+ Ngày 15.07.2017 Song lô 19 91 : Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Song lô 97 79 : win 

+ Ngày 13.07.2017 Song lô 97 79 : win 79

+ Ngày 12.07.2017 Song lô 97 79 : Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Song lô 97 79 : Trượt

+ Ngày 10.07.2017 Song lô 97 79 : win 97

+ Ngày 09.07.2017 Song lô 17 71 : win 17

+ Ngày 08.07.2017 Song lô 16 61 : win 61

+ Ngày 07.07.2017 Song lô 07 70 : win 70

+ Ngày 06.07.2017 Song lô 88 33 : win 88

+ Ngày 05.07.2017 Song lô 47 74 : Trượt

+ Ngày 04.07.2017 Song lô 47 74 : Trượt

+ Ngày 03.07.2017 Song lô 47 74 : Trượt

+ Ngày 02.07.2017 Song lô 85 58 : win 85

+ Ngày 01.07.2017 Song lô 87 78 : win 87

+ Ngày 30.06.2017 Song lô 39 93 : win 93


+ Ngày 29.06.2017 Song lô 39 93 : win 93x2


+ Ngày 28.06.2017 Song lô 39 93 : win

+ Ngày 27.06.2017 Song lô 23 32 : win 23

+ Ngày 26.06.2017 Song lô 08 80 : Trượt

+ Ngày 25.06.2017 Song lô 05 50 : Trượt

+ Ngày 24.06.2017 Song lô 23 32 : win 23

+ Ngày 23.06.2017 Song lô 23 32 : win 23

+ Ngày 22.06.2017 Song lô 49 94 : win 49

+ Ngày 21.06.2017 Song lô 42 24 : win 42

+ Ngày 20.06.2017 Song lô 13 31 : win 31

+ Ngày 19.06.2017 Song lô 09 90 : Trượt

+ Ngày 18.06.2017 Song lô 09 90 : Trượt

+ Ngày 17.06.2017 Song lô 22 77 : win 22

+ Ngày 16.06.2017 Song lô 03 30 : win 30

+ Ngày 15.06.2017 Song lô 15 51 : win 15

+ Ngày 14.06.2017 Song lô 15 51 : win 15

+ Ngày 13.06.2017 Song lô 33 88 : win 33

+ Ngày 12.06.2017 Song lô 48 84 : win 
Tam Lô : 100.000 VNĐ
✔ Tam lô là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Tam lô về :

+ Ngày 24.07.2017 Tam lô ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Tam lô 12 13 14 : win 12 14x2

+ Ngày 22.07.2017 Tam lô 44 45 46 : win 44x2

+ Ngày 21.07.2017 Tam lô 66 67 68 : win 66x2

+ Ngày 20.07.2017 Tam lô 66 67 68 : win 67x2

+ Ngày 19.07.2017 Tam lô 14 15 16 : win 14

+ Ngày 18.07.2017 Tam lô 31 32 33 : win 31

+ Ngày 17.07.2017 Tam lô 41 51 61 : win 51

+ Ngày 16.07.2017 Tam lô 41 42 43 : win 41

+ Ngày 15.07.2017 Tam lô 91 92 93 : win 93

+ Ngày 14.07.2017 Tam lô 01 02 03 : win 03

+ Ngày 13.07.2017 Tam lô 20 21 22 : win 20 21

+ Ngày 12.07.2017 Tam lô 80 81 82 : win 80 82

+ Ngày 11.07.2017 Tam lô 80 81 82 : win 80 81x2

+ Ngày 10.07.2017 Tam lô 97 98 99 : win 97

+ Ngày 09.07.2017 Tam lô 90 91 92 : win 90

+ Ngày 08.07.2017 Tam lô 70 71 72 : win 70

+ Ngày 07.07.2017 Tam lô 70 71 72 : win 70

+ Ngày 06.07.2017 Tam lô 78 88 98 : win

+ Ngày 05.07.2017 Tam lô 45 46 47 : win 45

+ Ngày 04.07.2017 Tam lô 45 46 47 : Trượt

+ Ngày 03.07.2017 Tam lô 45 46 47 : win 46

+ Ngày 02.07.2017 Tam lô 84 85 86 : win 85

+ Ngày 01.07.2017 Tam lô 86 87 88 : win 87

+ Ngày 30.06.2017 Tam lô 64 65 66 : win 64 65

+ Ngày 29.06.2017 Tam lô 64 65 66 : win 66x2

+ Ngày 28.06.2017 Tam lô 53 54 55 : win 54 55

+ Ngày 27.06.2017 Tam lô 90 91 92 : win 92

+ Ngày 26.06.2017 Tam lô 90 91 92 : win 91

+ Ngày 25.06.2017 Tam lô 90 91 92 : win 90x2

+ Ngày 24.06.2017 Tam lô 31 32 33 : Trượt

+ Ngày 23.06.2017 Tam lô 81 82 83 : win 81x2 83

+ Ngày 22.06.2017 Tam lô 70 71 72 : win 70 72x2

+ Ngày 21.06.2017 Tam lô 14 15 16 : win 15 16

+ Ngày 20.06.2017 Tam lô 37 38 39 : win 38

+ Ngày 19.06.2017 Tam lô 80 81 82 : win 80

+ Ngày 18.06.2017 Tam lô 32 33 34 : win 32x2 34

+ Ngày 17.06.2017 Tam lô 60 61 62 : win 60

+ Ngày 16.06.2017 Tam lô 41 42 43 : win 41 43

+ Ngày 15.06.2017 Tam lô 32 33 34 : Trượt

+ Ngày 14.06.2017 Tam lô 32 33 34 : win 32 33

+ Ngày 13.06.2017 Tam lô 23 24 25 : win 23

+ Ngày 12.06.2017 Tam lô 82 83 84 : win

Dàn đề 48 số : 50.000 VNĐ
✔ Dàn đề 48 số là được tính toán đựa vào sổ sách và tài liệu đưa ra chuẩn xác trên từng con số.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thông kê Dàn đề 48 số về :

+ Ngày 24.07.2017 Dàn đề 48 số ... : ??

+ Ngày 23.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 22.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 21.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 64

+ Ngày 20.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 33

+ Ngày 19.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 37

+ Ngày 18.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 17.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 88

+ Ngày 16.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 39

+ Ngày 15.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 14.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 13.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 31

+ Ngày 12.07.2017 Dàn đề 48 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25  : Trượt

+ Ngày 11.07.2017 Dàn đề 48 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25  : win 10

+ Ngày 10.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 09.07.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : win 93

+ Ngày 08.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 86

+ Ngày 07.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 94

+ Ngày 06.07.2017 Dàn đề 48 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 14 41 19 91 02 20 07 70 25 52 75 57 27 72 22 77 56 65 01 10 15 51 06 60 37 73 87 78 28 82 32 23  : win 82

+ Ngày 05.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 16

+ Ngày 04.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 48

+ Ngày 03.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 86

+ Ngày 02.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 49

+ Ngày 01.07.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 21

+ Ngày 30.06.2017 Dàn đề 48 số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 00 65 75 85 95 80 08 86 68 84 48 13 31 04 40 88 33 64 46 37 73 39 93 01 10 97 79 78 87 76 67 70 07  : Trượt

+ Ngày 29.06.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 12

+ Ngày 28.06.2017 Dàn đề 48 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 14 41 19 91 02 20 07 70 25 52 75 57 27 72 22 77 56 65 01 10 15 51 06 60 37 73 87 78 28 82 32 23  : Trượt

+ Ngày 27.06.2017 Dàn đề 48 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 14 41 19 91 02 20 07 70 25 52 75 57 27 72 22 77 56 65 01 10 15 51 06 60 37 73 87 78 28 82 32 23  : Trượt


+ Ngày 26.06.2017 Dàn đề 48 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 14 41 19 91 02 20 07 70 25 52 75 57 27 72 22 77 56 65 01 10 15 51 06 60 37 73 87 78 28 82 32 23  : win 27

+ Ngày 25.06.2017 Dàn đề 48 số 88 33 38 83 47 74 79 97 92 29 24 42 64 46 69 96 14 41 19 91 02 20 07 70 25 52 75 57 27 72 22 77 56 65 01 10 15 51 06 60 37 73 87 78 28 82 32 23  : win 96

+ Ngày 24 06.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 23 32 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 61

+ Ngày 23.06.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 23 32 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 23

+ Ngày 22.06.2017 Dàn đề 48 số 13 31 15 51 16 61 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 75 57 67 76  84 48 97 79 09 90 04 40 06 60 05 50 00 55 78 87 72 27 17 71 20 02 42 24 89 98 83 38  : win 78

+ Ngày 21.06.2017 Dàn đề 48 số 13 31 15 51 16 61 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 75 57 67 76  84 48 97 79 09 90 04 40 06 60 05 50 00 55 78 87 72 27 17 71 20 02 42 24 89 98 83 38  : win 72


+ Ngày 20.06.2017 Dàn đề 48 số 13 31 15 51 16 61 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 75 57 67 76  84 48 97 79 09 90 04 40 06 60 05 50 00 55 78 87 72 27 17 71 20 02 42 24 89 98 83 38  : win 97

+ Ngày 19.06.2017 Dàn đề 48 số 00 57 59 75 95 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25 72  : win 24

+ Ngày 18.06.2017 Dàn đề 48 số 13 31 15 51 16 61 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 75 57 67 76  84 48 97 79 09 90 04 40 06 60 05 50 00 55 78 87 72 27 17 71 20 02 42 24 89 98 83 38  : win 76

+ Ngày 17.06.2017 Dàn đề 48 số 13 31 15 51 16 61 74 47 49 94 44 99 36 63 25 52 75 57 67 76  84 48 97 79 09 90 04 40 06 60 05 50 00 55 78 87 72 27 17 71 20 02 42 24 89 98 83 38  : win 44

+ Ngày 16.06.2017 Dàn đề 48 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25  : win 80

+ Ngày 15.06.2017 Dàn đề 48 số 36 63 35 53 25 52 26 62 15 51 16 61 17 71 27 72 37 73 48 84 49 94 46 64 87 78 75 57 12 21 76 67 68 86 69 96 05 50 09 90 07 70 04 40 01 10 03 30  : win 71

+ Ngày 14.06.2017 Dàn đề 48 số 00 57 59 75 95 64 46 90 09 17 71 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25 72  : win 06

+ Ngày 13.06.2017 Dàn đề 48 số 00 57 59 75 95 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25 72  : win 61

+ Ngày 12.06.2017 Dàn đề 48 số 55 57 59 75 95 00 64 46 90 09 61 16 06 60 36 63 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 07 70 08 80 79 97 42 24 47 74 49 94 48 84 68 86 62 26 51 15 52 25  : win 55